Home

Home

Manifest met oog voor de belangen van de Burgers van Nederland! Niet links, niet rechts, niet (anti)religieus gekleurd maar gedachten en ideeën over politiek en maatschappij in het belang van alle Nederlandse burgers!

Voor de Nederlandse bevolking zou het goed zijn ..

 • wanneer er beter naar de bevolking geluisterd wordt;
 • wanneer er minder Europese- en overheidsbemoeienis is;
 • dat de zorg voor iedereen goed en toegankelijk is.
 • dat de basisverzekering wordt afgeschaft en het Ziekenfonds weer ingevoerd wordt;
 • dat het onderwijs toegankelijk is en blijft voor iedereen;
 • dat er lagere belastingen worden geheven:
  • één BTW-tarief,
  • invoering van de vlaktaks,
  • vereenvoudiging van de regels;
 • dat er een streng maar rechtvaardig vluchtelingenbeleid komt;
 • dat er een basisinkomen voor alle volwassen Nederlanders wordt ingevoerd;
 • dat de pensioengerechtigde leeftijd (AOW) terug gaat naar 65 jaar;
 • dat de Europese Unie in haar huidige vorm gaat verdwijnen;
 • dat in Nederland de gulden weer wordt ingevoerd en losgekoppeld van de Euro;
 • dat de gaswinning in Groningen stopgezet wordt;
 • dat de overheid (meer) investeert in duurzame energie;
 • dat de privacy van de burgers beter geborgd en beschermd wordt;
 • dat we in Nederland een vorm van directe democratie invoeren!

Dit is in het belang van de inwoners van Nederland!