Asielzoekers? Los het maar op met zoutzuur!

Een korte discussie vandaag op Facebook. Aanleiding: in Calais was een vrachtauto chauffeur bedreigd met een kettingzaag en zijn auto in brand gestoken. Iemand reageerde op het bericht dat gedeeld werd daarover met de woorden: “Eurotunnel en de Franse overheid weigeren al een hele tijd dit probleem op te lossen. Ze schuiven elkaar het probleem steeds toe. Er zitten een paar duizend mensen als ratten in de val”.. 

Discussie Facebook los de asielzoekers maar op in zoutzuurDat is wat er namelijk aan de hand is bij Calais. Er zitten daar zeer veel mensen die graag naar Engeland willen. Maar bij Calais stranden ze. Enfin, dat probleem is op te lossen. Als er maar de wil is om het op te lossen en die lijkt te ontbreken. Iemand reageerde echter met de schokkende opmerking:

“terwijl de oplossing toch vrij eenvoudig kan zijn….. zoutzuur ofzo” (zie screenshot)

Zijn we al zo ver gekomen? Dat we wensen dat mensen in zoutzuur ”opgelost” worden? Gunnen we dat andere mensen? Als er een poesje zoek is of een hond mishandeld staat heel facebook op de kop. Dan wil men de daders van deze ”gruweldaad” ter plekke ombrengen.

Zitten er echter duizenden mensen als ratten in de val,… dan stellen we met droge ogen voor ze te vermoorden in een bad met zoutzuur? Hoe diep zijn we gezonken als mens als we dit zo zwart op wit durven te stellen, zelfs in de openbaarheid durven te brengen?

Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

De angst regeert, zegt men. Mensen worden bang gemaakt. Mensen wordt gezegd dat ze andere mensen moeten haten. En, dat gaat er in als koek. Hele lekkere koek zelfs. Het hapt heerlijk weg. Waarom? Omdat ten diepste dit niet appelleert aan angst of aan feiten maar aan iets anders: racisme. Maar nu is er een excuus om racistisch te zijn zonder dat men kan worden beschuldigd van racisme. Kon je in de jaren ’80 van de vorige eeuw niet met goed fatsoen hardop zeggen dat je “op Janmaat had gestemd”, tegenwoordig durven mensen frank en vrij te zeggen dat Wilders de problemen gaat oplossen. Dat ze op ‘m gestemd hebben. En durven op facebook of twitter de meest verschrikkelijke dingen te zeggen.

Het vluchtelingenprobleem is echter gezien de cijfers al geen basis meer. Het aantal vluchtelingen is drastisch afgenomen. Zelfs de noodopvang in een stad als Amsterdam staat .. leeg! De instroom in het eerste half jaar van 2016 is met 30.000+ mensen gedaald! Er kwamen het afgelopen half jaar nog geen tienduizend vluchtelingen in dit land binnen en de opvangcentra sluiten overal in het land hun deuren.

Op dit moment zijn er in de asielzoekerscentra nog zo’n 34.000 mensen gehuisvest. En dit aantal neemt dus steeds verder af. Terugkeer, uitstroom/integratie, afname instroom.

Het zijn allemaal jonge mannen die terrorisme als doel hebben!

Eén van de redenen voor veel vreemdelingenhaat snerende opmerkingen aan het adres van asielzoekers is dat men meent te weten dat “alle asielzoekers jonge mannen zijn die hier aanslagen komen plegen” of, opmerkingen als “het zijn allemaal jonge oversekste mannen die onze vrouwen willen verkrachten”.

Is dat zo? De cijfers laten zien dat er inderdaad procentueel een piek zit in de leeftijdsgroep van jonge mannen tussen de 18 en 29 jaar. Als je het in een grafiekje uitzet (op basis van de huidige stand van zaken) dan is dit het beeld:

Asielzoekers naar leeftijd en geslacht 2016

 

Het is maar net hoe je gegevens weergeeft en presenteert. Maar feit is dat er in die leeftijdsgroep een oververtegenwoordiging van mannen is. Hoe zit dat? Waarom is dat? Het antwoord is verbluffend simpel en werd vorige week gegeven door een voormalige moslim uit Turkije (bij omroep Max).

De reden dat deze mannen alleen vluchten is omdat de reis zeer gevaarlijk is. Zij gaan als éérste. Krijgen ze asiel, dan laten ze hun gezin (vrouw, kinderen) nareizen. Oftewel, het overgrote deel van deze jonge mannen kiest, uit belang van hun vaak jonge gezinnen, er voor om zelf het mééste gevaar te lopen en eventueel om te komen tijdens de reis. Pas in de leeftijdsgroep waar kinderen er niet meer toe doen c.q. niet meer deel uitmaken van het gezin zie je dat de verhouding man/vrouw weer ”normaal” is.

Het surplus aan mannen in de leeftijdsgroep 18 t/m 29 jaar is, ten opzichte van vrouwen in die groep ruim 44%. In harde cijfers:

asielzoekers leeftijd en geslacht - tabel

Er is dus geen enkele aanleiding te stellen dat deze mannen vluchten met het doel hier aanslagen te plegen, laat staan dat ze hier komen om “onze vrouwen en dochters te verkrachten”. Afgezien van het feit dat de instroom namelijk daalt is het aantal misdaden gepleegd door asielzoekers te verwaarlozen. Probleem is wel dat áls er iets gebeurt de media, vooral de rechtse media, hier vol enthousiasme op duiken. Ze meten elke wandaad van “allochtonen” breed uit. Maar de wandaden van autochtonen worden verzwegen of slechts minimaal gemeld.

Daar komt nog iets bij. Claimen dat het om “onze” vrouwen gaat is duiden op bezit. Wanneer je vrouw je “bezit” is, is dit een gedachtegang die overeenkomt met wat “de asielzoekers” verweten wordt.

Maar, het zijn allemaal moslims! Die zijn gevaarlijk!

Ook dat is niet waar. Uit de laatste onderzoeken blijkt dat de meerderheid van de instroom aan vluchtelingen – over een lange periode!-, als we het over religieuze achtergrond hebben, christenen zijn.

Vluchtelingen naar religieuze afkomst

Bron: wel.nl

In 2015 was dus slechts 25% van de vluchtelingen moslim, 56% christen en de overige 18% anderszins of niet religieus. Reacties die je leest op dit soort statistieken? “Dat geloof ik niet”. En dan is het verhaal klaar. Maar dan sluit je bewust je ogen voor de feiten. Om vervolgens je nauw verholen racisme weer te spuien op basis van fictie en verhalen van angstzaaiers.

Het is wat het is: Racisme

De anti-asielzoekershouding is wat het is: racisme. In België heeft dit er toe geleid dat de media actie hebben ondernomen tegen de stroom van racistische opmerkingen naar aanleiding van het overlijden van een jongeman, Ramzi Mohamed, van ”buitenlandse komaf” (link). De Vlaamse Verdedigings Liga wordt dan ook terecht nu aangeklaagd voor racisme.

Ondertussen dringt zich de vraag op… moet er ook aangifte worden gedaan tegen mensen die voorstellen asielzoekers op te lossen in zoutzuur?

Laten we, in het belang van alle burgers van dit land, ons toch niet meer laten leiden door ongefundeerde angst, laat staan door racistische (onderbuik)gevoelens. Niet gebaseerd op objectieve feiten en veroorzaakt door gebrek aan informatie. Ongeïnformeerd zijn is kwalijk. Het is dom om geen kennis te nemen van de feiten en op basis van een vooringenomen standpunt andere mensen te haten. Haat zorgt alleen maar voor meer haat. Het is een voedingsbodem voor racisme, maar ook en vooral een voedingsbodem voor… radicalisering. Wederzijds.