Autochtoon of Allochtoon? De stigmatiserende overheid.

Autochtoon of Allochtoon? De stigmatiserende overheid.

Het was even een nieuwsitem en er werden wat grapjes over gemaakt. En verder horen we er niets meer over. De overheid, in het bijzonder de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), schrappen de woorden allochtoon en autochtoon.

Reden? Men vind het “stigmatiserend”. Mat name voor de allochtonen dan uiteraard. Wat is dat, “Stigmatiseren”? Volgens een definitie: “iemand ten onrechte een slechte reputatie bezorgen, brandmerken”. Daarom is er bedacht dat, wanneer men wil spreken over Allochtonen men dit woord niet meer gebruikt maar zal kiezen voor een meer “precieze” omschrijving namelijk “inwoners met een migratieachtergrond”.

Met andere woorden: we gaan nóg beter “stigmatiseren” als overheid? Allochtoon is namelijk een verzamelnaam geworden waarmee, inderdaad, men meestal bepaalde groepen mensen aanduidt. Door nu te gaan spreken over “inwoners met een migratieachtergrond” wordt een nog véél grotere groep mensen gestigmatiseerd. Immers, dan kun je zelfs groepen die honderden jaren geleden hier zijn gekomen zo aanduiden.

Een voorbeeld

Mensen van bijvoorbeeld Indische, Surinaamse of Molukse komaf worden nooit aangeduid met het woord “allochtoon”. Zij horen, in de ogen van de meeste autochtone Nederlanders, gewoon tot de groep “autochtonen”. Want: ze komen uit landen die ooit eens tot het Koninkrijk der Nederlanden behoorden. Nu zou je hen dus moeten aanduiden als behorend tot “inwoners met een migratieachtergrond”. Migratie is namelijk: “afkomstig uit een ander land”. Ook Amerikanen, Polen of Spanjaarden horen hier bij. Of zelfs ons “Duitse” Koningshuis..? Met andere woorden: iedereen die niet generaties her afkomstig is uit Nederland is nu opeens een allochtoon.

Grote vraag is hoe ga je dit vastleggen? Hoe ga je bepalen wie tot die groep hoort? Wordt straks van iedereen bij de Gemeentelijke Basis Administratie z’n doopceel gelicht en wordt er x-generaties terug gekeken naar de herkomst? Vast niet! Als iets naar vis ruikt, is het vis, toch? We ruiken hier dat er iets anders speelt!

Cijfers verbloemen

En hoe gaan ze nu bijvoorbeeld de statistieken dan correct verwerken of samenstellen? Hoe weet je of bepaalde vormen van criminaliteit te relateren is aan “inwoners met een migratieachtergrond”? Wie worden daar mee bedoeld, tot hoeveel generaties gaat dit terug? Gaat het alleen om 1e generatie inwoners uit een ander land, 2e, 3e, 4e generatie? Hoe wil men deze groep definiëren en eventuele trends en problemen gaan onderkennen en aanpakken?

Het heeft er alle schijn van dat dit ofwel een truc is om de cijfers te manipuleren en bepaalde groepen “buiten schot” te houden ofwel een poging om het hele onderscheid in de statistieken los te gaan laten. Nogmaals. Hoe wil men deze groep(en) definiëren en eventuele trends en problemen dan gaan onderkennen en aanpakken?

Niet stigmatiseren

Stigmatiseren is inderdaad geen goed idee. Maar de waarheid onder water houden ook niet. Als er problemen zijn met bepaalde bevolkingsgroepen moet dat onderkend worden. Als die er niet zijn, kun je dat juist aantonen (zie eerdere berichten op deze site) door dit onderscheid juist wél te maken. In positieve zin.

Deze keuze is dus een “politiek correcte” keuze met verstrekkende, negatieve, gevolgen. Omdat trendonderzoek en acties op basis daarvan (ook verbeteracties) daarmee veel lastiger is geworden. Tenzij, … ténzij men nog specifieker op afkomst gaat rapporteren en bijvoorbeeld gaat vermelden in statistieken wat iemands etnische afkomst is (Turks, Marokkaans, Surinaams, etc. oftewel stigmatiserend tot op het bot!).

Wat de overheidsorganen nu doen lijkt sterk op wat er in Zweden is gebeurd. Daar kan men slechts met grote moeite nog aanduiden welke problemen door welke groepen worden veroorzaakt. En dat is dan weer voer voor speculaties.

Wat ons betreft daarom gewoon de woorden “Allochtoon” en “Autochtoon” blijven handhaven maar beter definiëren wat we er mee bedoelen.