Burgerinitiatief Basisinkomen

Burgerinitiatief Basisinkomen

Vandaag is het “burgerinitiatief basisinkomen” aangeboden. Met zo’n 60.000 handtekeningen is de politiek nu aan zet om er ”iets” mee te doen of op zijn minst van te vinden.

Het Burgerinitiatief Basisinkomen 2018 is echter een verwerpelijk initiatief. Ten eerste is het uitgangspunt een hard, niet geïndexeerd, bedrag van € 1000 per persoon. Dat betekent dat echtparen of samenwonenden extreem bevoordeeld worden ten opzichte van alleenstaanden.

Daarnaast wil men diverse belastingen flink verhogen, waaronder de Vennootschapsbelasting. Met andere woorden: het bedrijfsleven moet betalen. Dat is een verkeerd uitgangspunt.

Het Algemeen Dagblad meldt bijvoorbeeld:

Ook wordt vliegen duurder en gaat de vennootschapsbelasting omhoog van 23,7 naar 30 procent. Daarnaast komen alle uitkeringen, aftrekposten en toeslagen te vervallen, behalve ‘een vorm van kinderbijslag’. Wie een flinke ww-uitkering heeft, zal dus ook moeten inleveren.

Verder staat in het burgerinitiatief het volgende:

Geen uitzonderingen of keuringen meer, iedere relatie tussen inkomen en beperking behoort tot het verleden.

Dit betekent dat wanneer je bijvoorbeeld een alleenstaande chronische zieke bent, je het met slechts € 1000 per maand moet zien te rooien. Dat is absurd. Ook meldt het plan nog het volgende, tegenstrijdige, punt:

  1. Mensen mogen met zovelen samenwonen als ze zelf willen. Geen bizarre, vernederende controles meer op tandenborstels.
  2. Basisinkomen is onvoldoende voor levensonderhoud, er blijft een prikkel tot werken en/of samenleven. Kracht van creativiteit en levenslust bij mensen weer laten bloeien.

Zoals gesteld als je met twee of meer personen in één huis woont (woongroep, ouders met meerderjarige kinderen) dan kun je dus tot ettelijke duizenden euro’s ontvangen. Dat is een onjuist uitgangspunt. De zogenaamde prikkel voor werk of bijdrage aan de maatschappij verdwijnt daarmee geheel en al. En helemaal als de basiszorg (zie het voorstel) ook nog eens gratis wordt.

Jongeren

In het plan wordt voorgesteld jongeren vanaf 18 jaar een basisinkomen te verstrekken. Vanaf 23 jaar krijgen ze een volledig basisinkomen. Er worden géén eisen gesteld aan opleiding of inzet. U kunt wel raden wat een deel van de jongeren gaat doen naar wij aannemen? Die gaan nooit meer werken en blijven zo lang mogelijk bij de ouders wonen en/of gaan bij elkaar intrekken in woongroepen of samenwonen. Want wie 2000 euro per maand netto krijgt, hóeft helemaal niet meer te werken. Daar kom je prima mee rond.

Ondoordacht en onhaalbaar

Op deze manier is het basisinkomen volstrekt onhaalbaar; het zal tot een grote tweedeling in de maatschappij leiden. Er zal een groep mensen volledig in het ongeluk worden gestort (alleenstaanden, chronisch zieken e.a.), een andere groep zal met een uitgekiend persoonlijk beleid “bakken met gratis geld” binnen gaan harken. Wie wel wil werken wordt op basis van dit plan ook genept. Doorbetaling bij ziekte van slechts 50% en een minimum uurloon van € 7,50? Dat is een daling van 15% ten opzichte van het huidige minimum uurloon. Daarnaast stelt men voor dat “iedereen” áltijd ontslagen kan worden met een opzegtermijn van 3 maand tot maximaal 6 maand.

Dat ontslag wordt dan niet opgevangen middels een WW-uitkering. Begrijpelijk, maar als je een leuke baan hebt en plotseling ontslagen kunt worden dan betekent dit dat er geen enkele “zekerheden” meer zijn – met als gevolg dat geld-/kredietverstrekkers je geen hypotheek meer willen geven. De woningmarkt zal volledig instorten.

Van dit plan wordt slechts een kleine groep beter. De massa gaat hier financieel kapot aan. Denkt u zich eens in. Het modale inkomen is rond de € 35.500 (peil 2015). Per persoon. Als u met z’n tweeën een baan hebt, is dat € 70.000/jaar. Op die basis hebt u bijvoorbeeld een hypotheek afgesloten. Het basisinkomen wordt ingevoerd. U krijgt nu 2000 euro per maand (24000/jaar). Uw werkgever(s) ontslaan u. En vragen u terug te komen voor 7,50/uur (= 15600 x 2), oftewel 30.000 euro. Bruto! Uw inkomen valt terug van 70.000 per jaar bruto naar 30.000 bruto. Waarvan 24.000 onbelast. Hoe legt u de bank uit dat de hypotheek niet meer betaald kan worden?

Het is een ondoordacht en onhaalbaar plan. En doet de eventuele invoering van het basisinkomen meer kwaad dan goed. Want de politiek geeft nu direct al aan hier niets voor te voelen. En terecht. Zo kan het niet. Zo moet het niet. Dit plan heeft en geeft uitsluitend en alleen “perverse prikkels”. Daarmee krijgen de serieuze plannen voor een basisinkomen ook geen voet meer aan de grond. Deze luchtfietserij moet zo snel mogelijk gestopt worden.