Trump’s overwinning: De Burger wordt niet gehoord?

Trump’s overwinning: De Burger wordt niet gehoord?

De Nederlandse politic zijn aan het dansen op de vulkaan

Vandaag was er op Radio 1 een gesprek tussen Lodewijk Asscher ( minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vicepremier) en “de gewone man”. Een ZZP’er (zelfstandig ondernemer). Het gesprek ging er over dat Trump de presidentsverkiezing in de Verenigde Staten gewonnen had.

Trumps’ verkiezing wordt door de journalistiek en politieke leiders gezien als het gevolg van het feit dat “de burger het gevoel heeft dat hij niet gehoord wordt”. En dus uit boosheid op Trump heeft gestemd. Dit is onjuist. De Nummer 1 reden waarom Trump gewonnen heeft, zo geven veel Amerikanen aan, is dat men niet op Hillary Clinton wilde stemmen. Dat blijkt uit onderzoeken, gesprekken op straat, uit nabeschouwingen. Clinton is gehaat door veel mensen. En dus stemmen ze van barre ellende (want: een alternatief is er niet in de VS) op Trump. Geert Wilders kwam bijkans klaar van ’t bericht dat Trump had gewonnen en droomt inmiddels al van De Macht.

De Gewone Man

De “gewone man” werd door de vraagstelling eigenlijk een beetje op het verkeerde spoor gebracht. Hij probeerde vervolgens duidelijk te maken waarom hij vindt dat de politici niet luisteren. En Asscher reageerde zoals een politicus gewoonlijk reageert. De journalist reageerde zoals een journalist reageert. Stereotiepe antwoorden. Stereotiepe vragen. Kern van betoog en (sturende) vraagstelling “hoe gaat de politiek zorgen dat de burger het gevoel heeft dat hij gehoord wordt“. Asscher: “we willen het inhoudelijke debat voeren”.

Het gevolg van dit soort geneuzel? De krant vandaag was duidelijk. Laten we ’t simpel stellen: de burger heeft helemaal niets aan zo’n antwoord van Asscher. Inhoudelijk debat? Dat betekent over ’t algemeen: “we lullen je er uit”. Daar komt bij: dat debat wordt niet met de burger gevoerd maar in de 2e kamer. Dus buiten de directe invloedssfeer van de burgers!

Niet gehoord? Niet geluisterd!

Is het inderdaad zo dat de burger niet gehoord wordt? Is dat wat de burger dwars zit? Integendeel. De politiek hóórt de burger wel – kijk bijvoorbeeld naar het referendum over de Oekraïne. Het grote probleem is dat de politiek niet luistert. De elitaire, linkse én rechtse, politici dóen er niets mee. Ze luisteren beleefd om vervolgens de burger volstrekt te negeren en hun eigen plan te trekken.

brexit-sunDe bevolking heeft in meerderheid aangegeven géén verdrag met de Oekraïne te willen. GEEN. VERDRAG. Dit wordt volstrekt genegeerd. Want, zo meldt de NOS:

“Premier Rutte krijgt zoals verwacht langer de tijd van de Tweede Kamer om te zoeken naar een oplossing voor het associatieverdrag met Oekraïne. Hij mag gaan proberen om het in Brussel aan te passen.”

Dit is het 2e belangrijke referendum ooit in Nederland. En voor de 2e keer legt de politiek de wil van het volk naast zich neer. Dat terwijl heel duidelijk is dat ook ná aanpassing de meerderheid van de bevolking niet wil dat het verdrag gesloten wordt. En zonder aanpassing is het verhaal helemaal helder:

De Hond vroeg de kiezers ook of Nederland het associatieverdrag met Oekraïne moet ratificeren. Als er geen concessies vanuit Brussel komen, vindt 30 procent dat we moeten ratificeren en 50 procent niet. Kiezers van PvdA, D66 en GroenLinks zijn dan het meeste voor, kiezers van de VVD zijn verdeeld en kiezers van PVV, SP en 50PLUS het sterkste tegen. Komt Brussel tegemoet aan wensen van Nederland voor extra zekerheden, dan vindt 44 procent dat Nederland moet ratificeren en 37 procent niet. Bron: Algemeen Dagblad

Het gevolg hier van is dat in Engeland gekozen is voor een BREXIT en in Amerika nu Donald Trump de president is, .. ondertussen gaat de politiek in Nederland onverdroten voort en zegt politicus Maij (PvdA) dat ze “de NEE stem van het volk een plaats willen geven”. Die plaats, de énige plaats, die men het kan geven is niet alleen doen alsóf ze luisteren maar daadwerkelijk luisteren naar het volk.

Het Volk is Dom

Hoe de elitaire hoogopgeleiden denken over “het gewone volk” blijkt wel uit de volgende foto van een ”scheurkalender” die ik vandaag tegenkwam:

verstand
Gebrek aan verstand

Niet geheel toevallig dat dit op gisteren gedateerd is. Dit is zoals “de elite” denkt over “het volk”. Domme, redeloze, achterlijke mensen. Met “gebrek aan verstand”. En daardoor brengt het sommige mensen (Trump) op een positie waar ze de gelegenheid hebben de wereld te veroveren…?

Men leert het niet. De politiek in haar huidige vorm begrijpt niet dat ze over de hoofden van veel mensen héén praten. Maar ze begrijpen ook niet dat veel mensen helemaal niet dom zijn en zeker geen gebrek aan verstand hebben. Dat mensen een ándere reden hebben te stemmen op Trum, Le Pen en Wilders c.s.

Populisme

Het populisme drijft inderdaad op een grote groep mensen die kortzichtig en boos zijn. Maar er zijn ook steeds meer zeer intelligente mensen die er wel klaar mee zijn dat er niet geluisterd wordt. Dat de politiek doet, zoals een manager jaren geleden eens tegen mij zei: “We moeten er even over vergaderen met de medewerkers, zodat ze in elk geval het idee hebben dat ze ook een stem hebben gehad hier in“.

Volgend jaar zijn er in Nederland ook weer verkiezingen. Het is te hopen dat mensen in Nederland wel degelijk met hun verstand stemmen en niet vanuit de onderbuik een “proteststem” willen gaan afgeven. Er is alle reden voor om dat wel te doen. Maar verstandig is het niet. De populisten gaan ons, als land, zéker niet helpen. Anderzijds is het te hopen dat de huidige politieke elite nu éindelijk eens niet alleen doet alsóf U en ik gehoord worden maar daadwerkelijk gaan luisteren. Ze hebben nog een paar maanden de tijd om van koers te veranderen,..