Voor- en nadelen van de Europese Unie

Dat Europa enige voordelen biedt aan de aangesloten lidstaten zal naar aangenomen wordt iedereen duidelijk zijn. De handelsverdragen die in het verleden zijn gesloten zorgen er bijvoorbeeld voor dat de burgers van de EU vrij verkeer van mensen en goederen toestaan.

Europees PatriottismeEr zijn echter ook de nodige nadelen te benoemen. De belangrijkste nadelen van de huidige Europese Unie zijn:

 • Europese wetgeving. De EU kan besluiten nemen die de Nederlandse wetgever overneemt. Daarbij is Nederland vaak ‘het braafste jongetje in de klas’ en neemt snel en vlijtig de voorstellen over en gaat vaak nog een stapje verder dan de EU vraagt;
 • Het kost nogal wat geld. De EU kost ons op jaarbasis ongeveer € 2 miljard. Dat is geld dat beter of anders besteed kan worden;
 • kosten door beslissingen EU. Er zijn nogal wat kosten verbonden aan sommige EU-beslissingen. Kosten die wij dus moeten opbrengen. Denk bijvoorbeeld aan door de EU opgelegde quota voor opvang van vreemdelingen. Maar ook de invoering van regelingen en wetten door de EU voorgeschreven. Wetgeving maken is niet gratis!
 • de Europarlementariërs kosten ook nogal wat geld…

Voorstanders van de Europese Unie zeggen dat lidmaatschap van de EU per saldo veel oplevert. Hun belangrijkste argumenten er voor zijn:

 • langdurige vrede en stabiliteit na eeuwen van vaak verwoestende oorlogen;
 • een grotere welvaart door het wegvallen van interne grenzen;
 • het samen met andere Europese landen beter in staat zijn om grensoverschrijdende en wereldomvattende problemen het hoofd te bieden, zoals klimaatverandering, maar ook zaken als voedselveiligheid en energievoorziening;
 • praktische voordelen, zoals het vrij kunnen reizen, wonen, werken en studeren in Europa

De vraag is, of dat wel zo is.

 • Vrede en stabiliteit
  Ook landen die niet bij de EU zijn aangesloten kennen vrede en stabiliteit. Bijvoorbeeld de Scandinavische landen;
 • Grotere welvaart
  Is er voor de economische welvaart een politieke unie nodig? Ook andere landen hebben sinds de WOII een grotere welvaart gekend. De welvaart is mondiaal (wereldwijd) toegenomen. De bijdrage van de EU daarin kan niet worden bewezen daardoor;
 • Grensoverschrijdende problemen
  Juist dóór de EU zijn andere problemen onze landsgrenzen binnen gekomen. Denk aan de Euro-crisis. Wanneer er géén Euro was geweest of EU in haar huidige vorm zou Nederland niet voor het wanbeleid van Zuid-Europese staten opdraaien;
 • Vrij reizen, wonen en werken?
  Het vrij reizen, wonen en werken binnen de EU lijkt een voordeel echter hebben we in Nederland ook de enorme nadelen ervaren: veel EU-burgers uit andere landen, bijvoorbeeld Polen, mogen hier komen werken. Ten koste van onze eigen werkgelegenheid. Want zij zijn vele malen goedkoper dan de Nederlandse werknemers. De voordelen hier verdwijnen in de zakken van de koppelbazen, uitzendbureau’s en, met name, bouwbedrijven.

Daarnaast zien we de volgende nadelen:

 • Er is minder bewegingsvrijheid op terreinen waarvoor in Europa gezamenlijke afspraken zijn gemaakt. De Nederlandse regering wordt door EU-besluiten met handen en voeten gebonden. Meer dan 80% van onze wetgeving wordt daardoor bepaald in het Euro-parlement;
 • we hebben geen controle meer over onze eigen munt en staatsuitgaven door de Euro en de bemoeizucht met betrekking tot de staatsuitgaven en begroting van het Europese parlement.

Wil de Burger van Nederland wel bij de EU horen?

 • De opkomst bij de EU-verkiezingen laat zien dat de gemiddelde burger geen interesse of binding heeft in- of met de EU. Zij die wel gaan doen dit omdat ze ófwel tegen de EU zijn ófwel voor ofwel uit een soort van plichtsbesef. Het Europese Parlement is daarom geen afspiegeling van de maatschappij qua zetelverdeling;
 • Het algemene gevoelen is anti-Europees althans anti Europese Unie.

Nederland uit de Europese Unie?

Nederland kan niet zomaar uit de EU stappen. Dat is een utopie. We hebben afspraken en overeenkomsten die je niet zomaar kunt opzeggen.

Het zou mooi zijn als dat zou kunnen. Beter zelfs. Maar realistischer is te werken naar een andere vorm van EU, vooralsnog. Dit soort dingen kan je niet van vandaag op morgen regelen. Realisme is daarom belangrijk. De éérste stap zou daarom moeten zijn: terug naar de “handelsunie”. Wil men daar niet aan meewerken dan is de volgende stap of inzet: Nederland uit de Europese Unie.