Dreigende wereldwijde massawerkloosheid #basisinkomen nu!

Dreigende wereldwijde massawerkloosheid #basisinkomen nu!

Er komt een wereldwijde, massale, werkloosheid aan. Waarom? Hoe? Simpel. De 4e industriële revolutie. Banen worden weg gerobotiseerd de komende 5 tot 10 jaar. 

Denk bijvoorbeeld aan: chauffeurs. Die zijn niet meer nodig binnenkort want we krijgen zelfsturende (zelf rijdende) auto’s. Sterker: die zijn er al. Persoenenvervoer, vrachtverkeer,..

Ook al verzetten we ons er massaal tegen. Het is niet meer te keren. Dat betekent dat in het goederen- en personenvervoer straks massaontslagen zullen volgen.

Ook in veel andere beroepen zal robotisering steeds meer arbeid overnemen. Met als gevolg, volgens arbeids- en organisatiepsycholoog Dik Bijl (de man die ooit de term “Het Nieuwe Werken” op de kaart zette en er over schreef) dat we in Europa één groot “Oude Pekela” zijn. Massale werkloosheid, en grote verschillen tussen arm en rijk.

Lees hier het volledige interview met Dik Bijl in Intermediair

het-nieuwe-werken
Het Nieuwe Werken..?

Het Nieuwe Werken is Dood – Leve de 4e industriële revolutie

Het Nieuwe Werken is Dood. Dat is iets wat eigenlijk al zeker een 10-15 jaar het geval is. HNW werd namelijk meestal gebruikt als excuus-truus voor bezuinigingen.

Minder werkplekken, bijvoorbeeld. “We gaan flexwerken”. Met andere woorden: vecht het maar uit wie een werkplekje op kantoor krijgt. Met, letterlijk, soms vechtpartijen op kantoren tot gevolg.

Het World Economic Forum heeft hier over een studie van gemaakt en een video. In de video zien we dan ook dat men verwacht dat er vijf miljoen banen verloren gaan. De mens wordt een verlengstuk, of hoogstens een “corrector”, van de machine.

In een artikel van TechRepublic wordt uitgegaan van een verlies van ca. 1/3e deel van 60% van alle banen (wereldwijd). Dat is dus een 20% stijging van de werkloosheid c.q. verlies van banen maar met name in de ”starters” functies, voor jongeren. De verwachting is dat veel pas afgestudeerden straks dus géén baan meer zullen kunnen vinden. De hardste klappen zullen natuurlijk vallen in met name westerse landen. De beroepsbevolking in Europa loopt per jaar met ongeveer een half procent terug (bron: nidi.nl). Dat betekent per saldo dat deze neergang in werkgelegenheid niet opgevangen zal gaan worden daardoor.

De schatting van het WEF zou nog wel eens aan de erg lage kant kunnen zijn, alleen in Europa al gaat het om véél grotere aantallen als TechRepublic gelijk krijgt. Met een beroepsbevolking van meer dan 300 miljoen mensen, komt dat neer, in Europa alleen al, op zo’n 60 miljoen mensen. Dat is meer dan alle inwoners van Duitsland..

Dit betekent niet anders dan dat de politiek dáár over na moet denken. Islamisering? Vluchtelingenproblemen? Dat zijn maar kleine issues vergeleken met wat ons te wachten staat in de komende tien-vijfiten jaar.

Eén van de oplossingen is herverdeling van werk en inkomen. Bijvoorbeeld door de invoering van een basisinkomen, waardoor mensen in elk geval een gegarandeerd inkomen hebben en daarnaast met (part time) werk dat kunnen aanvullen. Ook het artikel in TechRepublic wijst daar op en zegt dat de overheid een grotere (voortrekkers)rol moet nemen.

Of zelf innovaties kunnen gaan doen en nieuwe vormen van werk en inkomen kunnen genereren.  Ook het onderwijs moet hier nú al op gaan inspelen. Bereid onze kinderen voor, anders staan zij straks aan de zijlijn. Wie nu nog een opleiding tot vrachtauto-chauffeur gaat volgen is over waarschijnlijk 10 jaar werkloos…

Doemscenario

Het grote doemscenario is dat over ca. 10 jaar 50-75% van de mensen werkloos is en afhankelijk van een uitkering. De huidige wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld het UWV die uitvoert sluit hier totaal niet op aan. Die werken nog vanuit principes die gebaseerd zijn op opvattingen uit de jaren ’70. Het is tijd voor een aanpassing van beleid, werkgelegenheidsvisies, uitkeringen. Want anders is heel Europa straks één groot Oude Pekela. Er is straks voor een groot deel van de bevolking simpelweg geen werk meer.

Pensioenleeftijd

Dit betekent ook dat de pensioengerechtigde leeftijd veel lager moet worden. Om zodoende jonge mensen een kans te geven toe te treden tot de sterk krimpende arbeidsmarkt. De pensioenfondsen moeten afgeschaft worden, die gelden moeten nu in een algemeen reserveringsfond worden gestopt en dit fonds moet aangewend worden voor bijv. een basisinkomen en/of aanvullende financiële maatregelen. Deze fondsen stikken van het geld. Dus: nu aktie. Want straks is het te laat.