Elsevier: Nederland voller, armer en islamitischer?

De Elsevier deed een onderzoek. En zij constateren: “Nederland wordt voller, armer en Islamitischer”. Vooral als we voor het beleid van GroenLinks en D66 zouden kiezen. Maar ook als er voor het PVV-standpunt (“grenzen dicht”) zou worden gekozen.

“Als partijen als D66 en GroenLinks hun zin krijgen groeit de Nederlandse bevolking in het jaar 2060 tot 22 à 30 miljoen inwoners. Dat is het gevolg van het ‘ruimhartige’ dan wel ‘onbegrensde’ vreemdelingenbeleid dat deze partijen voorstaan” (Elsevier).

Reden dat zelfs bij PVV-beleid het aantal moslims volgens de Elsevier tot 12% van de bevolking zou groeien zou liggen in het hogere geboortecijfer van moslims.

Klopt dat wel?

Volgens het CBS neemt namelijk het aantal moslims juist af (cijfers 2014). Daarnaast blijkt uit de statistiek nog iets opmerkelijks: juist bij vrouwen van allochtone, islamitische, afkomst dáált het geboortecijfer al jarenlang.

Bron: FlipVanDyke.nl

Zoals we daarnaast eerder al schreven neemt het aantal moslims niet explosief toe en zien we zelfs een stijgende secularisering onder moslims. Zelfs al zou de Elsevier gelijk krijgen en het aantal moslims in 2060 rond de 12% van de bevolking uitkomen dan is dat nog steeds geen probleem. Want zolang moslims niet de meerderheid van de bevolking uitmaken (meer dan 50%) kunnen ze nimmer een bedreiging vormen voor de democratische rechtstaat. Voor zover ze dat al zouden willen!

De meeste moslims in Nederland namelijk zijn zeer gesteld op de vrijheden en de democratische rechtstaat.

Geboortecijfer en religie: geen verband

Er is géén oorzakelijk verband tussen geboortecijfer en religie. De tabel hier boven laat dat al zien. Het is een grote misvatting dat iemand’s geloofsovertuiging samenhangt met het aantal kinderen dat geboren wordt, een paar uitzonderingen daar gelaten.

Armoede is de drijfveer

Wat is dan de reden dat mensen veel kinderen krijgen? Armoede! In de bijgaande TED Talk wordt het, met cijfers en humor, duidelijk en wetenschappelijk uitgelegd.

Conclusie moet zijn dat Elsevier doet aan politieke stemmingmakerij. Hun rechts-liberale voorkeur spat er weer eens vanaf. En daar mogen de feiten en statische gegevens kennelijk rustig voor wijken. Slechte journalistiek met maar één doel: de huidige regering in het zadel houden en/of een nóg meer naar rechts leunende coalitie.