Klimaatverandering is onzin: de Groene Belasting HOAX

Klimaatverandering is onzin: de Groene Belasting HOAX

Klimaatverandering is onzin: de Groene HOAX waar U belasting voor betaalt

Donald Trump gooide tijdens de race naar de presidentsverkiezingen de knuppel in het hoenderhok: klimaatverandering, de opwarming van de aarde, was een fabeltje. Iedereen stond op zijn achterste benen, hoe kon hij dát nou beweren want “alle wetenschappers zijn het er over eens”. Is dat zo?

Steeds meer sceptische wetenschappers
Er zijn meer en meer wetenschappers, meteorologen, natuurkundigen e.a. ter linker én ter rechterzijde van het politieke spectrum die sceptisch zijn.

Eerst maar eens de feiten. Hoeveel warmer is de aarde geworden?

  • De gemiddelde temperatuur in Nederland is toegenomen en ligt in 2014 ± 0,6 °C hoger dan ruim een eeuw geleden, in 1906;
  • In de afgelopen 136 jaar is het mondiaal gemiddeld 0,9 °C warmer geworden

Een temperatuurstijging van 0,6 graden! En men noemt dit een “significante stijging”?!

De CO2-uitstoot wordt in verband gebracht met de temperatuur stijging. Wie gaat zoeken naar de waarden (stijging, daling) komt tegenstrijdige cijfers tegen. Het éne artikel zegt dat de uitstoot gedaald is, de ander schrijft dat het enorm gestegen is. De reden is dat men verschillende uitgangsposities neemt; zo neemt de één bijvoorbeeld uitstoot van bosbranden wel mee, en kijkt de ander alléén naar de “menselijke” uitstoot (industrie, auto’s, etc).

Maar is die uitstoot van belang? De aanname is dat CO2-uitstoot ernstig de temperatuur en het milieu beïnvloed. Echter, volgens (sommige) meteorologen volgt de CO2-uitstoot de temperatuur en niet andersom. Daarnaast, zo zegt bijvoorbeeld de bekende Engelse (en linkse) meteoroloog Piers Corbyn (http://weatheraction.com/), is de CO2 die in de zee zit nog zo’n 50x hoger dan wat er in de lucht zit. Corbyn voorspelt zelfs dat er sprake zal zijn van “Global Cooling” de komende 20 tot 25 jaar en dat de temperatuurstijging nu op zo’n beetje het hoogste punt is. Hij claimt dat veel wetenschappers zich baseren op valse data (gegevens) en zich laten aansturen door een politieke agenda.

Voor wie de Engelse taal redelijk goed kan volgen is deze video een echte eye-opener: wetenschapper en nobelprijs winnaar Ivar Giaever legt in ongeveer 30 minuten uit waarom de meeste wetenschappers er faliekant naast zitten als ze beweren dat er sprake is van Global Warming, oftewel: klimaatverandering door het opwarmen van de aarde.

Zie deze link: https://youtu.be/TCy_UOjEir0

Complotdenken?

Er wordt door aanhangers van de theorie van de klimaatverandering gesteld dat zij die kritisch of sceptisch zijn “complotdenkers” zijn.

Klimaatopwarming, oftewel de opwarming van het klimaat (in het Engels: global warming), is een onderdeel van de klimaatverandering op aarde en heeft betrekking op de stijging van de wereldtemperatuur sinds de industrialisering in de 19de eeuw. Dit heeft belangrijke gevolgen voor het milieu en de mens overal ter wereld, waardoor klimaatopwarming een actueel onderwerp is op politiek, economisch en wetenschappelijk vlak. Klimaatopwarming is tevens het doelwit van complotdenkers die deze klimaatverandering op allerhande manieren trachten te ontkennen en af te schilderen als een hoax of wereldwijde samenzwering. [bron]

De industrialisering echter is op kleine schaal begonnen in het westen van Europa, vooral in Engeland, rond 1750. De eerste industrieën maakten gebruik van watermolens, windmolens en, wat de revolutie echt in gang zette, stoommachines. Pas tussen 1870-1880 kwam de grote doorbraak (Japan, VS, Europa). Dat is dus 146 jaar geleden.

Pas sinds het eind van de 20e eeuw is een snelle industrialisering van Azië en Zuid-Amerika gaande. In Azië hebben met name landen als Singapore, Zuid-Korea, Taiwan en Hongkong in de afgelopen 30 jaar een grote vooruitgang geboekt. Maar ook bijvoorbeeld Thailand, Maleisië, India en met name China zijn hard bezig om de economie te industrialiseren.

Volgens het eerdere citaat zou dit synchroon moeten kunnen lopen met wat we zien in de temperatuurstijging van de afgelopen 136 jaar (eerder werd dit kennelijk niet bijgehouden, althans niet voldoende). Men stelt namelijk dat de industriële revolutie sind de 19e eeuw er toe geleid heeft dat het klimaat warmer wordt. Echter, in de eerste decennia was de revolutie nog maar mondjesmaat gaande, en we zien geen enorme piek sinds de laatste honderd jaar. En volgens de meetgegevens stijgt de temperatuur ongeveer 0,03 graad per jaar sinds de laatste 30 jaar. Dat komt ook niet overeen met de gegevens over de explosieve groei van de Aziatische productie. Dat is dan ook niet juist. Want: 0,03 graden x 30 jaar is 0,9 graden. Terwijl uit de statistische gegevens blijkt dat het over 136 jaar slechts 0,9 graden is gestegen, mondiaal.

Wie een aantal van deze feiten op een rij zet kan dus zien dat het verhaal dat de politiek ons voorhoudt rammelt. En waarom beweert de politiek, gesteund door wetenschappers, sinds Al Gore’s film “An Inconvenient Truth” toch steeds dat, om Obama maar eens te citeren, “klimaatverandering de grootste bedreiging van deze tijd” is? Terzijde: hoe kan hij dat beweren terwijl er miljoenen mensen verhongeren, dakloos worden en in oorlogssituaties zitten en hebben geleid tot enorme vluchtelingenstromen..? Je zou toch denken dat die problemen héél wat belangrijker zijn dan een halve graad temperatuurstijging in 100 jaar?

Belastingen!

Het antwoord is simpel. Belastingen. Kijkt u wel eens naar uw jaarafrekening voor gas en elektriciteit? En dan bedoel ik niet, dat u geschokt kijkt naar wat u betalen moet, maar naar het deel er van dat belastingen is?

In 2015 bedroeg de totale opbrengst van de belastingen op een milieugrondslag 5,0 miljard euro. Dit is een kwart van de totale inkomsten uit milieubelastingen [..] Met 4,5 miljard euro draagt de energiebelasting in 2015 het meest bij aan de totale opbrengst van de belastingen op een milieugrondslag.http://www.clo.nl/indicatoren/nl0359-belastingen-op-een-milieugrondslag

belasting-energie

We betalen met elkaar in ons land 4,5 miljard euro extra belasting via de energierekening.

Eén van de mooiste excuses die de politiek heeft om heffingen op energie te handhaven is de “opwarming van de aarde”. Want, zo zegt men, door heffingen gaan mensen mínder energie gebruiken. Dat is onzin. Want je hebt, als particulier of bedrijf, nu eenmaal gas en stroom nodig om te zorgen dat je warm blijft of kunt produceren.

CO2-uitstoot verminderen?

En wat gebeurt er met al die maatregelen? Bedrijven vertrekken uit landen waar ze gedwarsboomd worden met hoge heffingen voor ondermeer energie. Productie verplaatst zich naar landen waar ze goedkopere arbeidskrachten maar méér nog goedkopere energie kunnen krijgen. Want: de meeste productiebedrijven zijn grotendeels geautomatiseerd en “gemechaniseerd” of gerobotiseerd.

Overheden zullen dus steeds meer belastingen gaan heffen op de nog resterende bedrijven, bedrijvigheid, transport, en, … de burgers.

Vliegverkeer
Eén voorbeeld wil ik u niet onthouden in dit opzicht. Het betreft het vliegverkeer. Vliegmaatschappijen moeten hun CO2-uitstoot terug brengen is bij de klimaattop in Parijs afgesproken. Met maar liefst 20% als ik mij goed herinner. Dat klinkt fantastisch want: “het vliegverkeer is verantwoordelijk voor 38 ton CO2-uitstoot”. Dat is nogal wat. Maar, de totale CO2-uitstoot was in 2015: 19.964 ton! Het vliegverkeer is dus verantwoordelijk voor 0,19% van de totale uitstoot. Met 20% reductie daarop wordt een daling van slechts 7,6 ton = 0,04% van de totale CO2-uitstoot bereikt.

Dit is dus regelrechte symboolpolitiek. Feelgood-maatregelen die niet of nauwelijks resultaat sorteren. Het vliegverkeer zal echter de komende jaren alleen maar verder toenemen, die reductie is dus niet haalbaar en dús… heffingen (bij wijze van “boete”). Met andere woorden: belastingen.

co2-uitstoot
Afb. Jaarverslag MVO Holding

Wie de tabel bestudeert zal meteen iets interessants waarnemen. De CO2-uitstoot is al flink aan het dalen. In één jaar tijd (2014 – 2015) met zelfs 11%. Dat is vele malen meer dan al het vliegverkeer bij elkaar! Verder zal iedereen die goed kijkt zien dat de zogenaamd “schone” elektriciteit voor maar liefst 9.153 ton uitstoot veroorzaakt. De méést vervuilende energie is dus elektriciteit. Hybride auto, iemand?

Afgelopen met de klimaathoax!

Het moet echt afgelopen zijn met deze klimaathoax en de er op gebaseerde belastingen. De overheden houden ons massaal voor de gek, het is een politiek spel gesteund door pseudo-wetenschappers die de verkeerde conclusies hebben getrokken. Conclusies waar de overheden, links of rechts, dankbaar gebruik van maken om de belastingdruk op te voeren.

Op basis van de foute aanname dat de aarde opwarmt door CO2-uitstoot (in plaats van dat de CO2-vorming een gevolg is van het warmer worden van de aarde) verdwijnen onze banen. Worden we geconfronteerd met absurde heffingen op energie waardoor mensen hun verwarming niet meer kunnen betalen. En wordt ons wijsgemaakt dat we moeten “verduurzamen” door méér stroom aangedreven auto’s te kopen,.. die het liefst op “groene” energie rijden. Die eveneens lang niet altijd duurzaam is en ook een behoorlijke “voetafdruk” (footprint) geeft in het milieu. Want: installaties bouwen, transport, overslag,.. daarnaast wordt de “groene energie” zwaar gesubsidieerd. Deze subsidies worden betaald vanuit ondermeer de belastingen én de “grijze” energie. Met andere woorden: het is niet rendabel, nog lang niet, niet (volledig) schoon én daarnaast ben je “geld aan het verbranden” er mee.

Bronnen

http://www.clo.nl/indicatoren/nl0226-temperatuur-mondiaal-en-in-nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Industrialisatie
http://www.mvo.jaarverslagbeterbedholding.nl/milieu/de-co2-voetafdruk

CO2 is Irrelevant – Piers Corbyn on the BBC
https://www.youtube.com/watch?v=0_I4Euwj8Mw
Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=tRvhLOuHqBc