Links of rechtsom, Geert is de winnaar in “Marokkanen zaak”

Links of rechtsom, Geert is de winnaar in “Marokkanen zaak”

Geert Wilders is de winnaar in de zaak over de “minder Marokkanen” uitspraak. Linksom of rechtsom: hij heeft gewonnen. Dit zal zeker bij de komende verkiezingen Geert Wilders’ PVV géén windeieren leggen.

Als hij veroordeeld wordt..

Als Geert Wilders door de rechtbank veroordeeld wordt voor zijn uitspraak (vraag) of we in dit land meer of minder Marokkanen willen zal dit veel mensen alleen maar sterken in het idee dat er hier sprake is van een politiek proces. Wilders zelf laat er geen twijfel over bestaan; hij ziet het als een persoonlijke aanval, een aanval op zijn partij en een aanval op zijn kiezers. Een poging hem monddood te maken.

Dat is natuurlijk niet waar. Want: hij heeft een uitspraak gedaan die op verzoek van hierdoor getroffen burgers door de rechter getoetst wordt. En als de rechter bepaalt dat die uitspraak een brug te ver is, wordt hij veroordeeld en moet hij een boete aftikken. Wilders staat niet boven de wet. Elke Nederlander is onderworpen aan diezelfde wet, en de wet verbiedt nu eenmaal discriminatie.

Als hij vrijgesproken wordt..

Sterkt hem dat, en zijn kiezers, in de mening dat je over mensen van een oorspronkelijk andere nationaliteit (ruim de helft van de Marokkaanse Nederlanders is namelijk Nederlander van geboorte, en van alle Marokkanen in Nederland is nog slechts 6,5% ooit als gastarbeider hier komen wonen) gewoon mag roepen wat je wilt.

Dat betekent ook dat vanaf dat moment de deur open zal staan tot belediging (discriminatie) van andere bevolkingsgroepen. Nu al zie je dat op sociale media veel mensen hierin geen blad voor de mond nemen.

Waarom hij heeft gewonnen?

Voor de PVV-kiezers is Geert Wilders hoe dan ook de “grote held”. Ofwel de grote winnaar (bij vrijspraak) ofwel “de grote martelaar” (bij verlies). Hij heeft het opgenomen tegen het establishment, de “linkse elite”. Hij kreeg door het proces, zo vlak voor de komende verkiezingen, enorm veel extra aandacht. Zijn slotpleidooi was ook een politiek statement en de toegemeten tijd heeft hij ten volle benut.

Is zo’n uitspraak discriminerend?

Discriminatie betekent letterlijk “het maken van onderscheid” en in het bijzonder een onderscheid dat oneigenlijk is.

Discriminatie heeft dus te maken met onderscheid dat mensen in hun vrijheid beperkt, zonder dat daar een goede reden voor is.

De meeste mensen zijn het er dan ook wel over eens dat Wilders’ actie discriminerend van aard is. Hij was er duidelijk op uit de zaak op scherp te zetten en is daarmee juridisch gezien mogelijk te ver gegaan.

Hoewel hij niemand in zijn vrijheid beperkt er mee, is het duidelijk dat hij zijn aanhangers belooft dat wél te gaan doen. Met het antwoord op de vraag als de aanhang “minder, minder” gaat scanderen. Hij zegt dan namelijk dat hij daarvoor gaat zorgen.

Daarmee geeft Wilders aan dat hij, kennelijk, de Marokkanen wil gaan deporteren of anderszins maatregelen wil treffen om deze bevolkingsgroep (ruim 300.000 mensen) te decimeren. Als we naar de geschiedenis kijken, weten we dat dat soort gedachten desastreus hebben uitgepakt voor Europa en grote groepen mensen in ons land.

Dat is overduidelijk discriminatie op basis van herkomst (ras, nationaliteit). De rechter zal, zo verwachten we, dat dan ook als zodanig bestempelen en hem veroordelen.

Maar hoe kijken we als burgers hier tegen aan. Want of het nu wel of niet juridisch is toegestaan, er is ook nog een soort van “etische kant” bij deze zaak. Want, ook al zou het zo zijn dat (kleine) groepen Marokkaanse jongeren voor overlast zorgen, betekent dit dat we dan een hele bevolkingsgroep zo moeten gaan benaderen? Wij denken dat het op zijn minst onfatsoenlijk gedrag is. En zeker een “politiek leider” niet waardig.

Hoe nu verder? 

Vrijspraak of veroordeling doet er niet meer toe feitelijk. De ”teerling is geworpen” door Fortuyn, Wilders et al. De tweedeling in de maatschappij tekent zich steeds duidelijker af. Gek genoeg wordt hier een bevolkingsgroep aangevallen, Nederlanders van Marokkaanse komaf, die – volgens onderzoek juist beter geïntegreerd zijn dan veel andere groepen.

De tweede en derde generatie Marokkanen zijn in Nederland beter geïntegreerd dan bijvoorbeeld Turkse of Chinese leeftijdsgenoten, bleek uit een rapport, opgesteld in opdracht van de toenmalige minister voor Integratie Rita Verdonk. Marokkanen spreken vooral beter Nederlands dan deze groepen. – Wikipedia.

Waarom vijanddenken jegens Marokkanen?

Waarom is dan juist déze bevolkingsgroep zo in de kijker bij onder andere Wilders en, voorheen, wijlen Pim Fortuyn? Wij denken dat dit mede gebeurt omdat ze juist mondig zijn en er (kleine) groepen baldadige jongeren zijn uit die kring. Waardoor ze opvallen. Maar zoals gezegd zijn ze beter geïntegreerd dan andere nationaliteiten.

Daarnaast is het opmerkelijk dat een probleem dat met name in Amsterdam, Rotterdam en andere grote steden speelt wordt gebombardeerd tot een landelijk probleem. Het is toch zeer vreemd te moeten constateren dat mensen in Friesland, Drenthe, Groningen of Brabant, Zeeland en Limburg (om maar een paar provincies te noemen) zich aangesproken voelen door dit thema. Waarschijnlijk hebben ze in hun plattelandsdorpen nog nooit een Nederlander van Marokkaanse komaf als dorpsbewoner gehad, laat staan als buren. En toch roepen ook zij plotseling, in gedachten, in koor “minder, minder” en gaan zodra ze de kans krijgen “helemaal los” op sociale media over “die buitenlanders”…

We kunnen ons vergissen, maar speelt hier niet toch een -door de pers mede gevoed!- onderhuidse vreemdelingenhaat? En het gekke is dat het ook nog eens racisme is zonder grondslag. Immers: de 2e en 3e generatie Marokkanen hebben dan wel Marokkaanse (groot)ouders, ze zijn geboren Nederlanders. Met een andere huidskleur en op sommige gebieden andere gewoonten maar toch: het zijn Nederlanders.

In onze ogen is het dan ook van het grootste belang, van Nationaal Belang, dat we stoppen met het ”vijanddenken”. Dat is iets dat een tweedeling veroorzaakt. Het is beter als we proberen in goed overleg tussen de verschillende groepen te komen met een oplossing. Stop met “jullie” en “wij” en maak er “ons” van! En dat geldt voor álle partijen!