PvdA en CDA trekken samen op tegen de ZZP ondernemers

PvdA en CDA trekken samen op tegen de ZZP ondernemers

In het manifest schreven we “Beperking ondernemerschap is ongewenst”. En als er twee partijen zijn die, aanhangers als ze zijn van het “poldermodel” en “overheidsbemoeienis”, de zelfstandige ondernemers willen beperken zijn het de PvdA en het CDA.

In een interview in De Volkskrant – onder de misleidende titel “Samsom en Buma samen op de bres voor zzp’ers” spreken zij zich helder uit. Wat hen betreft géén toekomst voor ZZP’ers door de ZZP’er te dwingen in het keurslijf van “verplichte verzekeringen” en “verplichte pensioenen”.

In het artikel lezen we: “De overheid heeft zelf een groot belang bij een oplossing want de onstuimige groei van het aantal zzp’ers bedreigt de belastinginkomsten en het draagvlak voor de werknemersverzekeringen“.

Wat willen CDA en PvdA?

Er wordt gesproken over verkorting van de Ziektewet voor kleine werkgevers in ruil voor een verplichte arbeidsongeschiktheidverzekering voor zzp’ers.

De ZZP’ers, kleine zelfstandige ondernemers, worden dus “uitgeruild” ten gunste van kleine werkgevers. Maar als je een ZZP’er een verplichte, peperdure, arbeidsongeschiktheidsverzekering opdringt betekent dit dat veel ZZP’ers zullen stoppen als zelfstandige.

Een dergelijke verzekering is, zo bleek een tijdje geleden al bij Tros RADAR, vaak een wassen neus. Ondernemers betalen honderden euro’s premie, en moeten vervolgens jarenlang de strijd aan met een verzekeraar áls ze er aanspraak op willen maken.

Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw ziet dat de premies stijgen en onbetaalbaar worden voor zelfstandigen. Hij vindt dat verzekeraars onrechtvaardig vaak beroep doen op verzwijging door de klant (Tros RADAR)

Vragen die zich aandienen:

  • waarom verzekeren de kleine werkgevers zich niet afdoende voor hun risico’s?
  • waarom moeten de ZZP’ers wel verplicht verzekeren?

De reden is duidelijk. Er speelt hier helemaal geen interesse in de ZZP’ers maar een ander belang:

‘Als er straks een formatie komt met drie of vier partijen, en er ligt niks, dan dreigt weer een impasse van vier jaar. Dat is niet in het algemeen belang en ook niet in het belang van vakbeweging en werkgevers’, aldus Samsom.

De vakbeweging en de werkgevers. Precies dat. De vakbeweging? De werkgevers? Welke werkgevers? Dezelfde werkgevers die nu een oor aangenaaid zijn met de transitievergoeding? Die nauwelijks een ZZP’er durven aan te nemen voor een klus in verband met de nieuwe VAR-regelgeving (Wet DBA)?

Belastingen?

En dan nog een kleine adder onder ’t gras in het artikel. We lezen ” de onstuimige groei van het aantal zzp’ers bedreigt de belastinginkomsten”. Dat doet je dan toch echt afvragen hoe ver deze mensen van de realiteit afstaan. De meeste ZZP’ers hebben namelijk een heel laag inkomen, lager dan mensen in loondienst. En, .. niet te vergeten: een dergelijke verzekering kun je aftrekken van het belastbaar inkomen. Waardoor er minder belastingopbrengsten zijn voor de overheid als zij besluiten tot verplicht verzekeren want:

  • de zzp’er die het wel kan opbrengen verlaagt zijn inkomen door deze kostenpost;
  • de zzp’er die het niet kan opbrengen… stopt als zzp’er en vraagt een uitkering aan.

Per saldo kóst de maatregel dus geld. En het zal er zeker niet toe leiden dat alle klussen die nu bijvoorbeeld door zelfstandige ZZP-klusjesmannen uitgevoerd gaan worden door (grotere) bouwbedrijven. Om maar eens een sector met veel ZZP’ers te noemen. En wat te denken van de zorg? Daar zijn ook steeds meer ZZP’ers actief. Je hoeft niet te raden wat er in die sector gaat gebeuren als je deze mensen verplichte verzekeringen en verplichte deelname aan een pensioenfonds wilt gaan opleggen.

Conclusie?

De politiek moet zich minder bemoeien met ondernemers. Een ondernemer, groot of klein, moet kunnen doen waar hij of zij goed in is: ondernemen. En als vangnet kun je andere opties kiezen. Een basisinkomen, een uitkering van de sociale dienst.