Vanwaar die desinteresse van de kiezers voor Europa?

Vlag Europa

De opkomst bij het laatste referendum, over het associatieverdrag, heeft tot enige discussie geleid. Zo zijn er die claimen dat de kiesdrempel hoger moet. Of juist lager. Er zijn er ook die claimden dat mensen die vóór het verdrag waren besloten “uit strategische overwegingen” thuis te blijven. Zodat de kiesdrempel niet gehaald zou worden. Dat is … Meer lezenVanwaar die desinteresse van de kiezers voor Europa?