Terrorisme als excuus voor Politiestaat Europa

Het internationale terrorisme is al geruime tijd een excuus voor draconische maatregelen. Afluisteren, burgers bespioneren, privacy schending. Opslaan van telefoon en emailgegevens (wet inmiddels buiten werking gesteld).

Vlag EuropaWetten en regelgeving die tot nu toe geen enkel resultaat hebben opgeleverd. Maar Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, lijkt zich daar niets van aan te trekken.

Wederom wordt het terrorisme door hem als excuus-truus gebruikt voor een Europese ambitie: “Europa heeft een ‘Veiligheidsunie’ nodig” zei Jean-Claude Juncker dinsdag in een debat in het Europees Parlement.

Er is al geruime tijd een Europese Politie, EuroPol, gevestigd in Den Haag. Deze heeft als taken het ondersteunen van opsporing en vervolging van:
– illegale handel in verdovende middelen
– illegale immigratienetwerken
– illegale handel in motorvoertuigen
– mensenhandel
– valsemunterij en vervalsing van betaalmiddelen
– illegale handel in radioactieve en nucleaire stoffen
– terrorisme
– kapitaal verkregen door criminele activiteiten (witwassen)
– cybercriminaliteit

Eén van hun taken is dus “terrorisme”. Wat wil Juncker dan? Een “veiligheidsunie“. Dat betekent verdere centralisatie van de macht. Het is de standaard reactie van de EU. Er is een financiële crisis? De EU wil meer invloed en trekt de regie naar zich toe (zonder dat dat ook maar iets oplost). Vluchtelingencrisis? Meer Europa! Terrorisme?.. Meer Europa.

Willen jullie meer of minder Europa?

Op dit moment, april 2016, staat Geert Wilders terecht voor zijn “Marokkanen-uitspraak”. Maar eigenlijk zouden we er meer aan hebben gehad als hij de mensen had gevraagd: “Willen jullie méér of minder Europa?”. Méér Europa heeft tot nu toe geen enkel probleem écht opgelost. Minder Europa, .. dat lost wel iets op? Laten we het zo zeggen: toen er minder Europa was, waren er minder problemen. Economisch, maatschappelijk, nationaal en mondiaal.  Des te meer Europa we krijgen, des te meer onbeheersbaar (overlegcultuur, strijdige nationale belange, schending van afspraken) en groter de problemen worden.

De enige manier om dat echt oplosbaar te maken zou zijn: alle nationale parlementen afschaffen en daadwerkelijk één Europa te maken. De droom van, naar wij vrezen, veel Europese leiders. Een betere oplossing zou zijn: Europa terug brengen naar hanteerbaar formaat; een Europese Handels Unie en afschaffing van het politieke monster in Brussel.