Wij willen hier geen asielzoekerscentrum!

Er komt in onze woonplaats een asielzoekerscentrum. Een opvang voor een paar honderd mensen op een dorp van ongeveer 11.500 inwoners (maximaal dus ca. 2% van de totale bevolking). De eerste reacties op onder meer sociale media waren de reacties die je kunt verwachten. “Wij willen hier geen asielzoekerscentrum” en “nou, daar ben je maar mooi klaar mee als die naast je komen wonen”.

Wij willen geen vluchtelingen in onze stad of dorpDie reacties zijn niet op feitelijkheden gebaseerd. Die reacties zijn niet gebaseerd op mensen hun ervaringen met asielzoekers.

Wij geloven dat het beter is, voor de asielzoekers zelf ook, dat de opvang in Nederland anders wordt ingericht: sneller besluiten of iemand hier mag blijven (de wetgeving is hierop al enigszins aangepast sinds 1 maart 2016 overigens) en daarnaast opvang gericht op terugkeer zodra het kan.

Integratie

De opvang in onze woonplaats is conform het landelijke beleid gericht op “integratie”. Besloten is de asielzoekers die in deze opvang komen in ons land blijvend te vestigen.

Tenminste, dat zegt men. Nader onderzoek leert dat 2/3e van de mensen in deze opvangcentra echter géén status hebben nog. Dat wil zeggen dat een groot deel van de mensen in deze centra mogelijk nog uitgezet moet worden.

Het plaatsen in deze centra is een beslissing die al genomen is door de IND. Namens onze overheid. Dat is dus het beleid in ons land. Bij binnenkomst wordt een selectie gemaakt, en wie (waarschijnlijk) mag blijven gaat na een eerste opvang naar een AZC voor langduriger opvang en vervolgens door richting definitieve huisvesting. Gericht op integratie opvangen.

Protesteren tegen AZC’s heeft daarom geen zin. En wel om de volgende redenen:

  1. het besluit over de mensen in het AZC is in principe al genomen. Zie eerder. Ze mogen hier blijven. Of men verwacht dat ze zullen mogen blijven. Bijeenkomsten waar mensen oproepen tot het “terugsturen” van “die buitenlanders” zijn dan ook racistische bijeenkomsten georganiseerd door mensen die er kennelijk baat bij hebben dat racisme en angstgevoelens gecultiveerd worden;
  2. de protesten zijn eveneens zinloos in die zin dat het besluit (zoals ook in onze woonplaats) in principe al genomen is. Alvorens een definitieve beslissing te nemen sluit een gemeenteraad onderling een principe-akkoord over het al dan niet onderdak bieden aan asielzoekers.

Welkom of niet?

Een groot deel van de asielzoekers zijn kinderen. De kinderen zullen op gewone basisscholen samen met de Nederlandse leerlingen les ontvangen. Zoals gezegd, het beleid is gericht op integratie. Zijn deze kinderen, en hun ouders, welkom of niet?

In een eerder artikel betoogden we al dat argumentatie over criminaliteit e.d. niet klopt. Omdat diverse groepen op één hoop geveegd worden. Ook is het niet zo dat in de gemeenten en plaatsen waar nu AZC’s zijn de criminaliteit is toegenomen.

Recent las ik, en hoorde ik, argumenten als “nou, vind jij het dan prima dat je/onze dochters en vrouwen verkracht worden?”. Feit is dat jaar op jaar het aantal aangiften verband met seksueel geweld, ondanks de gestegen instroom van asielzoekers, is gedaald.. Nogmaals, dergelijke argumentatie is dus eerder ingegeven door angstgevoelens en verholen racisme dan gestoeld op feiten. De feiten spreken deze ”argumenten” zelfs tegen.

De vluchtelingen zijn juist gevlucht voor oorlogsgeweld, seksueel geweld, onderdrukking en uitbuiting. Waarom zouden juist zij zich vervolgens hier in Nederland daar schuldig aan maken? Wetende, daarbovenop, dat dit betekent dat hun verblijfsvergunning in gevaar komt? Ze mochten wel gek zijn!

Deze mensen zijn getraumatiseerd, hebben niets meer, hebben alles achter zich gelaten. Zolang het beleid in Nederland is zoals het (democratisch) is vastgesteld is het daarom beter deze mensen niet nog verder te traumatiseren en gewoon op te vangen. Ze welkom te heten, en ze te laten integreren. We helpen hen daar mee, maar het is ook in ons eigen belang. Geïntegreerde asielzoekers, en daar heb ik persoonlijk al 20 jaar ervaring mee want ik woon er naast, kunnen soms een aanvulling zijn op onze maatschappij en een voorbeeld voor veel Nederlandse autochtonen.

Maar jullie willen dit toch helemaal niet?

We zijn inderdaad voorstander van een andere vorm van opvang. Gericht op “terugkeer zodra het kan” en opvang in speciale opvangdorpen. Blijvend vestigen in Nederland kan, als daar goede argumenten voor zijn. Wil men daadwerkelijk zaken veranderen, dan dient er in de politiek eerst een andere koers gevaren te worden. Geen opvang gericht op integratie. Opvang gericht op terugkeer. Dat is de beste oplossing, ook voor de asielzoekers zelf.

Dat is echter nog niet zo ver en het komt misschien ook wel nooit zo ver. Tot die tijd echter roepen wij iedereen op zich als een goed gastheer/vrouw te gedragen. Want roepen  “we moeten ze hier niet” of “met het eerste vliegtuig terug” gaat geen enkele verandering teweeg brengen. Integendeel. Dat leidt alleen maar tot polarisatie. Want laten we wel zijn. Zelfs als zou bijvoorbeeld Geert Wilders minister-president van dit land worden en zijn partij een Kamermeerderheid krijgen dan zal dat niet gebeuren.

Laat je angst los, het is nergens op gebaseerd – en traumatiseer beschadigde mensen niet nog meer. Wil je iets veranderen, ga dan zoeken naar een constructieve oplossing die werkbaar is voor alle partijen.