Wilders (PVV) verliest van zichzelf

Wilders (PVV) verliest van zichzelf

De Wilders-stemmers hebben wederom het nakijken. Wilders gaat niet (mee)regeren. Hij heeft die kans, als gedoogpartner* van Rutte I, één keer gehad en compleet verknald. CU, D66 en GroenLinks konden de begroting nog ternauwernood redden toen zij de VVD/CDA steun gaven. En wederom is de partij er niet in geslaagd de grootste partij van Nederland te worden. Waardoor meeregeren uitgesloten is.

Machtspolitiek

Dit laten klappen van Rutte I is Wilders altijd zwaar aangerekend. En terecht. Je kunt niet op die manier machtspolitiek proberen te spelen als gedoogpartner. Daarnaast was het een proeve van bekwaamheid. Als je het als gedoogpartner goed doet, kan je bij een volgende ronde wellicht meeregeren.

Maar de PVV werd steeds ongeloofwaardiger als eventuele regeringspartner. De tweets van Wilders, het A4’tje dat doorging voor verkiezingsprogramma, het (stem)gedrag in de 2e kamer. Het aanschurken tegen de fascistische partijen in Europa. Het mag een wonder heten dat niet juist de PVV is weggevaagd bij de verkiezingen gisteren. Sterker nog: ze groeiden een paar zetels. Maar véél minder dan waar de opiniepeilers rekening mee hielden.

Angst, Islamofobie en uitsluiting werkt op lange duur niet

Forum voor Democratie

Dat een deel van de PVV-stemmers overgestapt is naar Forum voor Democratie is dan ook geen wonder. De partij werd laatst al eens schertsend “het Wetenschappelijk Bureau van de PVV” genoemd. Want: zij hebben doordachte plannen en standpunten*. Soms zelfs hele goede plannen, over andere kun je van mening verschillen. In elk geval werden ze door de kiezers beloond met 2 zetels. Toch al snel ruim 130.000 mensen (kiesdeler 2012) die op deze partij stemden.

PvdA “afgestraft”

De PvdA is afgestraft voor zijn deelname aan de regering. De kiezers van PvdA liepen echter niet massaal over naar de PVV. Dat komt natuurlijk omdat deze kiezers niet Islamofoob zijn en ze ook niet geassocieerd willen worden met ‘rechts’.

Ze gingen (waarschijnlijk) vooral naar GroenLinks, PvdD, D66 en, in mindere mate, naar het CDA. De VVD verloor ook flink. We nemen vooralsnog aan dat die stemmen ook vooral richting D66 en CDA gingen. De analyses zullen dat nog wel uitwijzen.

Opmerkelijk is dus dat deze boze, ontevreden en teleurgestelde stemmers nauwelijks naar de PVV gingen. En ook niet naar de SP overigens, integendeel: ook de SP verloor een flink aantal stemmen.

De PVV-stemmer wordt vaak een ‘onvrede’-stemmer genoemd. Je zou dan kunnen denken dat veel ontevreden PvdA-stemmers juist naar de PVV zouden gaan. Maar juist niet. Kennelijk zijn ze té veel sociaal-democraat om hun heil “op uiterst rechts” te zoeken maar willen ze wel een signaal geven naar de partij zonder dat hun stem verloren gaat.

Een verloren stem

Terug naar de PVV. U kunt stellen waarom zeg je niet “Wilders heeft flink gewonnen”? Punt is dit: ze hebben verloren. Ze zijn niet de grootste geworden en dat is wat iedereen verwachtte, Wilders niet in de laatste plaats. Dat was de inzet: de glorievolle overwinning. De grootste van Nederland. Het beleid bepalen. Als je dat bij lange na niet bereikt en inmiddels in het verdomhoekje staat (door eigen schuld) heb je verloren. Dik verloren. Ook al win je zetels.

Het zou een strijd tussen VVD en PVV worden. Dat werd het niet. Natuurlijk heeft Erdogan onbedoeld een handje geholpen. En het slotdebat deed Wilders ook geen goed. Altijd weer dezelfde platgetreden paden. Je kunt blijven benoemen, een oplossing bieden moet ook een keer worden gedaan. En die heeft PVV niet. Daarnaast zijn er legio andere redenen aan te wijzen maar de belangrijkste reden, mijns inziens, is dat PVV ook niet het vertrouwen krijgt van de kiezers. Met 20 zetels, 13,3% van alle stemmen, is een meerderheid in de verste verte niet te bekennen. Dat betekent dat er zo’n 1,3 miljoen stemmen verloren zijn gegaan. Dat is echt bloedzonde.

Een stem geven aan de PVV is, immers zo is de afgelopen jaren wel gebleken, namelijk een echte verloren stem. Ze doen niets voor hun kiezers. Ook niet als oppositiepartij. Tot nu toe heeft de partij van Wilders ons als maatschappij alleen maar miljoenen euro’s gekost. Aan salarissen van medewerkers, in 2e kamer, 1e kamer en EU-parlement. Aan beveiligingskosten. Aan het beschikbaar stellen van faciliteiten en vergoedingen. En daarvoor krijgt de maatschappij, en de PVV-stemmer, helemaal niets terug. NIETS. Integendeel, het stemgedrag van de PVV in de kamer gaat in veel gevallen gewoon gelijk op met de VVD. Natuurlijk, dat is democratie. Het mag wat kosten. Maar mocht het ook uw stem kosten?

Freek De Jonge schreef in Vrij Nederland het volgende:
“Wilders heeft zelf de verdere groei van het populisme in de weg gestaan. Door zich aan Trump te spiegelen. Door het debat uit de weg te gaan”.
Een juiste conclusie. Maar daarnaast speelt er dus nog wel wat meer. Het is het gevolg van het vasthouden aan een koers en methode die geen vertrouwen heeft gegeven. En eerlijk gezegd ben ik persoonlijk daar wel blij mee. Een PVV die 50 of 60 zetels zou hebben behaald? Dat zou de ergste nachtmerrie voor Nederland zijn. We zouden daarmee dé outcast van West-Europa worden. Gelukkig waren de meeste Nederlandse kiezers zo verstandig om (tijdig) in te zien dat een stem op een dergelijke partij een verloren stem zou zijn. De PVV heeft verloren. Verloren van zichzelf. De politiek van uitsluiten heeft niet gewerkt. Werkt niet. Zal nooit werken.

Hoe verder?
Wilders liet via Twitter weten dat hij er van uit gaat dat ze “de volgende keer” de grootste worden. Mijn verwachting? De PVV-kiezer zal bij een volgende 2e Kamerverkiezing deze partij massaal de rug toekeren. Want niemand wil met de eeuwige verliezer geassocieerd worden. Naar de stembus gaan en je stem uitbrengen op een partij, een persoon, waar je op voorhand van weet dat deze partij je niets gaat brengen is nu eenmaal zinloos.

Wil de PVV serieus genomen worden dan wordt het tijd er een échte partij van te maken. Met een écht verkiezingsprogramma. Echte leden. Een normale partijstructuur. Alhoewel ik denk te weten waarom Wilders dat niet wil. Angst. Angst voor zijn eigen kiezers. Dat zij de partij gaan ‘hervormen’, in negatieve of positieve zin. Dan wordt Wilders net als Janmaat indertijd het slachtoffer van zijn eigen succes. Want dat moeten we ook vaststellen. De PVV is tot nu toe een succesvolle partij geweest. Echter dat kan niet lang meer duren. Tenzij de komende regering de boel goed verziekt.

* Links: